Scrisoare de infomare GDPR

Legaturi rapide

Proiecte realizate

1. ŞCOALA CU CLASELE I-IV BĂCĂOANI

SCOALA BACAOANI

2. MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC-30 MUNTENII DE JOS MÎNJEŞTI - TÂRZII

DRUM MANJESTIDRUM MANJESTI

3. CĂMINUL CULTURAL "PODUL ÎNALT", FILIALA MÎNJEŞTI

CAMIN MINJESTI

4. REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE APE UZATE, MUNTENII DE JOS

STATIE EPURARE

5. MODERNIZARE ULIŢE ŞI DRUMURI SĂTEŞTI, MUNTENII DE JOS

DRUM

6. PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS

PODETPODET

7. EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL MUNTENII DE JOS

8. EXTINDERE REŢEA GAZ METAN ÎN SATUL MUNTENII DE JOS

9. EXTINDERE REŢEA GAZ METAN ÎN SATUL BĂCĂOANI

10. EXTINDERE REŢEA GAZ METAN ÎN SATUL SECUIA

11. ÎNFIINŢAREA REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC PE TOATE STRĂZILE

 
Top