Welcome to Comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui
Scrisoare de infomare GDPR

Legaturi rapide

Proiecte propuse

 1.  SERVICII DE PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE LA OBIECTIVUL DE INVESTITII: " MODERNIZARE DRUMURI IN SATELE MUNTENII DE JOS, BACAOANI, SECUIA, MANJESTI, COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDETUL VASLUI", FINANTAT PRIN FONDUL DE DEZVOLTARE SI INVESTITII.
 2. SERVICII DE PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE LA OBIECTIVUL DE INVESTITII:"EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE SATUL SECUIA, PRECUM SI EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SATELE: MUNTENII DE JOS, MANJESTI,SECUIA, COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDETUL VASLUI", FINANTAT PRIN FONDUL DE DEZVOLTARE SI INVESTITII.
 3. REALIZARE SPAŢIU VERDE ÎN LOCALITATEA MUNTENII DE JOS;
 4. ALIMENTARE CU APĂ SAT MÎNJEŞTI;
 5. REŢEA DE CANALIZARE - EPURARE ÎN SATUL MÎNJEŞTI;
 6. REŢEA DE ALIMENTARE CU GAZ METAN ÎN SATUL MÎNJEŞTI;
 7. MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS;
 8. REABILITARE DRUMURI VICINALE ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS;
 9. CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL MUNTENII DE JOS;
 10. "ELECTRIFICARE 2007 - 2009 COMUNA MUNTENII DE JOS";
 11. EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL MUNTENII DE JOS;
 12. EXTINDERE REŢEA CANALIZARE - EPURARE ÎN SATUL MUNTENII DE JOS;
 13. AMENAJARE STAŢII AUTOBUZ ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS;
 14. REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL;
 15. ÎNFIINŢAREA ŞI AMENAJAREA DE PARCURI, SPAŢII JOACĂ PENTRU COPII ŞI PARCĂRI;
 16. MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 8 SAT SECUIA;
 17. MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 30A SAT MUNTENII DE JOS;
 18. CONSTRUIREA UNUI CĂMIN DE BĂTRÂNI.
Top Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech