Scrisoare de infomare GDPR

Legaturi rapide

Proiecte propuse

 1. REALIZARE SPAŢIU VERDE ÎN LOCALITATEA MUNTENII DE JOS;
 2. ALIMENTARE CU APĂ SAT MÎNJEŞTI;
 3. REŢEA DE CANALIZARE - EPURARE ÎN SATUL MÎNJEŞTI;
 4. REŢEA DE ALIMENTARE CU GAZ METAN ÎN SATUL MÎNJEŞTI;
 5. MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS;
 6. REABILITARE DRUMURI VICINALE ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS;
 7. CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL MUNTENII DE JOS;
 8. "ELECTRIFICARE 2007 - 2009 COMUNA MUNTENII DE JOS";
 9. EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL MUNTENII DE JOS;
 10. EXTINDERE REŢEA CANALIZARE - EPURARE ÎN SATUL MUNTENII DE JOS;
 11. AMENAJARE STAŢII AUTOBUZ ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS;
 12. REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL;
 13. ÎNFIINŢAREA ŞI AMENAJAREA DE PARCURI, SPAŢII JOACĂ PENTRU COPII ŞI PARCĂRI;
 14. MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 8 SAT SECUIA;
 15. MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 30A SAT MUNTENII DE JOS;
 16. CONSTRUIREA UNUI CĂMIN DE BĂTRÂNI.
Top