Welcome to Comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui
Scrisoare de infomare GDPR

Legaturi rapide

Folder ALTE DOCUMENTE

a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;

f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative;

g) publicarea declarațiilor de căsătorie;

h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-

g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;

i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară

Documents

Toggle Title Date
pdf Publicatie de căsătorie Ghiuru și Chelaru ( pdf, 40 KB ) (24 downloads)
pdf Publicație căsătorie Gania și Malin Moroșan ( pdf, 41 KB ) (40 downloads)
pdf Publicatie de casatorie Pelenoua Andrei cu Prisecaru Diana Iuliana ( pdf, 39 KB ) (47 downloads)
pdf Publicatie de casatorie Birca Andrei cu Ciobanica Elena ( pdf, 40 KB ) (60 downloads)
pdf Declaratie de casatorie Sandu Neculai ( pdf, 60 KB ) (159 downloads) Popular
pdf Declaratie de casatorie Butulan Nicolae Alexandru Vladut ( pdf, 51 KB ) (156 downloads) Popular
pdf Publicatie căsătorie Ionescu cu Eșanu ( pdf, 41 KB ) (150 downloads) Popular
pdf Publicație căsătorie Cociuban Florin ( pdf, 44 KB ) (195 downloads) Popular
pdf Publicatie de casatorie Berdei Cristian cu Manea Georgiana Cristina ( pdf, 45 KB ) (259 downloads) Popular
Top Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech