Welcome to Comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui
Scrisoare de infomare GDPR

Legaturi rapide

SITUAŢII DE URGENŢĂ

PLAN DE APARARE 2014 - 2017

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Muntenii de Jos s-a înfiinţat în anul 2006, având ca scop principal monitorizarea factorilor de risc, prevenirea şi intervenţia  în cazul unor situaţii de urgenţă ce ar putea avea loc pe teritoriul administrativ al comunei. Acest serviciu funcţionează în subordinea Consiliului Local şi are în structura sa 20 membri voluntari şi 1 Şef Serviciu, profesionist în domeniu.
 

Definirea sumară a atribuţiilor postului de Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
 1. execută coordonarea de specialitate a activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă ;
 2. îndeplineşte atribuţiile pentru prevenirea riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control ;
 3. intervine pentru efectuarea acţiunilor de ajutor şi salvare a oamenilor şi bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii .
Responsabilităţile Şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
 1. planifică şi desfăşoară controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor ;
 2. desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă ;
 3. participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă
 4. monitorizează şi evaluează tipurile de risc ;
 5. participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, precum şi a populaţiei ;
 6. organizeză pregătirea personalului propriu (a voluntarilor) ;
 7. controlează şi îndrumă structurile subordonate ;
 8. participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora .
Top Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech