Scrisoare de infomare GDPR

Legaturi rapide

Folder ALTE DOCUMENTE

a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;

f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative;

g) publicarea declarațiilor de căsătorie;

h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-

g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;

i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară

Documents

Toggle Title Date
pdf Declaratie de casatorie Butulan Nicolae Alexandru Vladut ( pdf, 51 KB ) (35 downloads)
pdf Declaratie de casatorie Sandu Neculai ( pdf, 60 KB ) (33 downloads)
pdf Publicație căsătorie Cociuban Florin ( pdf, 44 KB ) (77 downloads)
pdf Publicatie căsătorie Ionescu cu Eșanu ( pdf, 41 KB ) (69 downloads)
pdf Publicatie de casatorie Berdei Cristian cu Manea Georgiana Cristina ( pdf, 45 KB ) (153 downloads) Popular
Top