Scrisoare de infomare GDPR

Legaturi rapide

Folder Hotarari 2018

Documents

Toggle Title Date
pdf HCL nr 45 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pdf ( pdf, 187 KB ) (293 downloads) Popular
pdf HCL nr 46 Staţie de tratare a apei pentru alimentare cu apă cartier Satu Nou, sat Mînjeşti, com Muntenii de Jos, jud Vaslui ( pdf, 124 KB ) (281 downloads) Popular
pdf HCL nr 47 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2018 ( pdf, 79 KB ) (276 downloads) Popular
pdf HCL nr 48 privind instrumentarea proiectului Modernizare și extindere sistem de iluminat public stradal în comuna Muntenii de Jos, Judetul Vaslui ( pdf, 96 KB ) (313 downloads) Popular
pdf HCL nr 49 privind instrumentarea proiectului Inființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în satul Secuia, comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui ( pdf, 96 KB ) (253 downloads) Popular
pdf HCL nr 5 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Muntenii de Jos rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017 ( pdf, 96 KB ) (344 downloads) Popular
pdf HCL nr 50 privind aprobarea Studiului de soluție și a indicatorilor tehnico economici ( pdf, 184 KB ) (310 downloads) Popular
pdf HCL nr 51 privind aprobarea subvenţionării cheltuielilor pentru asigurarea unei mese pentru elevii preşcolari şi din ciclul primar de la Şcoala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos ( pdf, 95 KB ) (255 downloads) Popular
pdf HCL nr 52 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei ( pdf, 128 KB ) (282 downloads) Popular
pdf HCL nr 53 privind rectificarea bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe anul 2018, etapa a III a ( pdf, 224 KB ) (291 downloads) Popular
pdf HCL nr 54 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2018 ( pdf, 224 KB ) (230 downloads) Popular
pdf HCL nr 55 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Muntenii de Jos în Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale „Adrian Porumboiu”, Muntenii de Jos, pentru anul școlar 2018 2019 ( pdf, 97 KB ) (194 downloads) Popular
pdf HCL nr 56 privind aprobarea „Programului de deszăpezire şi combaterea poleiului de pe drumurile din administrarea comunei Muntenii de Jos, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2018 – 15 martie 2019 ( pdf, 171 KB ) (189 downloads) Popular
pdf HCL nr 57 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice de la Școala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos ( pdf, 140 KB ) (230 downloads) Popular
pdf HCL nr 58 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare de merit şi sociale acordate de Şcoala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru anul școlar 2018 2019 ( pdf, 98 KB ) (209 downloads) Popular
pdf HCL nr 59 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019 ( pdf, 80 KB ) (195 downloads) Popular
pdf HCL nr 6 privind rezilierea contractului de concesiune nr 4250 din 10 08 2007 ( pdf, 99 KB ) (380 downloads) Popular
pdf HCL nr 60 privind rectificarea bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe anul 2018, etapa a IV a ( pdf, 226 KB ) (202 downloads) Popular
pdf HCL nr 61 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice de la Școala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos ( pdf, 141 KB ) (194 downloads) Popular
pdf HCL nr 62 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public ( pdf, 164 KB ) (192 downloads) Popular
Top