Welcome to Comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui
Scrisoare de infomare GDPR

Legaturi rapide

 • by Super User
 • Comuna
 • Sep 10, 2017

Model cerere pentru eliberarea de adeverinţe privind Registrul Agricol

Tipuri de adeverinte eliberate de Registru Agricol :

- adeverinta pentru intocmirea C.I.;

- adeverinta pentru intocmirea D.C.;

- adeverinta pentru vanzare teren;

- adeverinta privind venituri (spital / C.A.S. /dosar bursa /alocatii /A.J.O.F.M);

- adeverinta privind propretatea de locuinte sau spatii de locuit;

- adeverinta privind propretatea de teren si modul de folosire(arenda) ;

- adeverinta privind evidenta de albine/familii si amplasament.

Eliberarea certificatului de producator:

 • by Super User
 • Comuna
 • Sep 10, 2017

ÎNREGISTRARE NAŞTERE COPIL ÎN TIMPUL CĂSĂTORIEI:

ÎNREGISTRARE NAŞTERE COPIL ÎN AFARA CĂSĂTORIEI:

ÎNREGISTRARE DECES:

ÎNREGISTRARE CĂSĂTORIE ÎNTRE CETAŢENI ROMÂNI:

ÎNREGISTRARE CĂSĂTORIE CU UN CETAŢEAN STRĂIN:

DESCHIDERE SUCCESIUNE:

ELIBERARE DUPLICATE DUPĂ CERTIFICATELE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE ŞI DECES:

ELIBERARE LIVRETE DE FAMILIE:

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE PENTRU PERSOANELE REPATRIATE DIN REPUBLICA MOLDOVA:

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE DIN ALTE ŢĂRI DECÂT DIN REPUBLICA MOLDOVA:

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE DIN ALTE ŢĂRI DECÂT DIN REPUBLICA MOLDOVA:

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES DIN ALTE ŢĂRI DECÂT DIN REPUBLICA MOLDOVA:

ELIBERARE ADEVERINŢA PRIVIND STAREA CIVILA A PERSOANEI:

 
 • by Super User
 • Comuna
 • Sep 10, 2017

PDFconform HCL nr. 66 / 27.11.2009

ELIBERAREA CERTIFICATULUI FISCAL LA PERSOANE FIZICE

ELIBERAREA CERTIFICATULUI FISCAL LA PERSOANE JURIDICE

IMPUNERE/RECTIFICARE ROL FISCAL PERSOANE FIZICE PENTRU CLĂDIRI / TERENURI

!!! Persoanele fizice care deţin în proprietate două sau mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă au obligaţia să depună declaraţia specială de impunere (model ITL 002) şi impozitul pe clădiri va fi majorat cu 15%-100%.

IMPUNERE/RECTIFICARE ROL FISCAL PERSOANE JURIDICE PENTRU CLĂDIRI / TERENURI :

ÎNREGISTRARE MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE:

ÎNREGISTRARE MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE:

SCOATEREA DIN EVIDENŢA A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT :

TAXĂ PENTRU SERVICII/AFIŞAJ DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE:

DECLARAŢIA DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENUL TRANSFORMAT DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN:

TAXĂ ÎNREGISTRARE VEHICULE LENTE:

CONTURI IBAN PERSOANE FIZICE si JURIDICE

LISTA CODURI IBAN  
   
Beneficiar: UAT MUNTENII DE JOS  
CF: 3337702  
Impozit / taxa IBAN
Impozit pe cladiri de la persoane fizice RO35TREZ6562107020101XXX
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice RO82TREZ6562107020102XXX
   
Impozit pe terenul din extravilan RO76TREZ6562107020203XXX
Impozit pe terenuri de la persoane fizice RO79TREZ6562107020201XXX
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice RO29TREZ6562107020202XXX
   
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice RO54TREZ6562116020201XXX
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice RO04TREZ6562116020202XXX
   
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice RO02TREZ65621A300530XXXX
   
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri RO06TREZ65621330228XXXXX
   
Alte impozite si taxe - taxa firma, taxa publicitate RO28TREZ65621180250XXXXX
   
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate RO28TREZ65621A350102XXXX
   
Alte impozite si taxe pe proprietate - taxa autorizare constructii, taxa desfiintare constructii,  regularizare taxa aferenta autorizatie constructie RO55TREZ65621070250XXXXX
   
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru RO59TREZ65621070203XXXXX
   
Taxe speciale - SALUBRIZARE, PSI, PAZA OBSTESCA, CASATORIE, DIVORT RO84TREZ65621360206XXXXX
 • by Super User
 • Comuna
 • Sep 10, 2017

Un alt proiect cultural foarte important este cel intitulat ,,Meşteşugul popular între tradiţie şi contemporaneitate,, prin derularea căruia s-a creat un punct muzeal reprezentând un interior de casă ţărănească, o expoziţie permanentă de icoane pe sticlă, realizate în cadrul cercului de pictură şi un ansamblu de dansuri populare.

Top Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech