Welcome to Comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui
Scrisoare de infomare GDPR

Legaturi rapide

 • by Super User
 • Comuna
 • Sep 10, 2017

Centrul Cultural ,,Podul Înalt,, a luat fiinţă prin Hotărârea nr.  77 din 2005 a Consiliului Local Muntenii de Jos, prin preluarea atribuţiilor şi patrimoniului Căminului Cultural Muntenii de Jos .

Spaţiul Centrului Cultural este la dispoziţia tuturor artiştilor, elevilor, cetăţenilor care doresc să se exprime din punct de vedere artistic. Acest spaţiu  cuprinde sală pentru repetiţii, utilităţi care să asigure confortul unei instituţii culturale moderne: o sală de spectacol, care să poată găzdui atât spectacole de divertisment, audiţii muzicale, spectacole de teatru, proiecţii de filme cât şi expoziţii de artă plastică, serate literare, lansări de carte. Achiziţionarea unei instalaţii de sunet performante, o iluminare a sălii care să corespundă tuturor activităţilor propuse, asigurarea confortului termic,  sunt acum dotări care au intrat în obişnuinţă celor care trec pragul centrului cultural.

 A fost creată  o filială a Centrului Cultural, în satul Mînjeşti, inaugurată în luna august 2007.

Centrul Cultural a avut ca sarcină imediată revigorarea formaţiilor artistice :
( grup folk, grup coral, teatru de păpuşi, formaţii de datini şi obiceiuri) şi crearea unui cadru propice de manifestare artistică. Aici sunt înscrişi 200 de copii din Muntenii de Jos şi din Vaslui.

Pentru atingerea acestor obiective, conducerea centrului a propus autorităţilor locale  un program care a  cuprins  mai multe proiecte culturale.

Proiectul cultural ,,Visele copilăriei”, a avut drept obiectiv realizarea unui Teatru de Păpuşi cu şi pentru copii. În cadrul acestui proiect, copiii sunt cei care confecţionează decorurile şi păpuşile învaţă să le dea viaţă în cadrul pieselor puse în scenă. Implicarea în toate aceste etape : creator, artist păpuşar, spectator, a făcut ca acest proiect să se bucure de un mare interes din partea copiilor, în scenă fiind montate piese de teatru educative, care fac parte din programa şcolară, fiind un mod original şi foarte eficient de însuşire a operelor literare.

Succesul de care s-au bucurat aceşti mici artişti, mediatizarea excelentă făcută acestui proiect, a făcut ca în anul 2007, organizatorii manifestărilor  desfăşurate sub egida Uniunii Europene şi UNESCO – SIBIU ,,Capitală Culturală Europeană,, să invite trupa de teatru să evolueze timp de o săptămână în Sibiu.

În momentul înfiinţării trupei de teatru, copiii au lucrat sub îndrumarea a doi profesori de la Universitatea de Arte „George Enescu“din Iaşi.

Impresionat de ideea formării unei trupe de teatru de păpuşi în care actorii să fie chiar micuţii, artistul Tudor Gheorghe a donat 1.500 de euro pentru acest proiect, bani adunaţi în urma unui concert.

Obţinerea în anul 2008 a finanţării Proiectului ,,Păpuşi în caravană,, prin programul PHARE CBC 2006 – Prioritatea 2, cu o valoare de 50 000 de EURO, a dus la crearea unui nucleu teatral puternic , care va putea creea legături cu teatre de acest gen prin intermediul caravanei teatrale create. A fost achiziţionat un microbuz pentru trupa de teatru din Muntenii de Jos.

În prezent, trupa de Teatru de Păpuşi se află la cea de-a IV-a generaţie de copii. De-a lungul anilor, nu mai puţin de 60 de copii au fost actori ai acestei trupe, punând în scenă peste 50 de spectacole. La o piesă de teatru joacă în jur de zece copii. Au jucat pe scene atât din ţară, cât şi din străinătate. Au jucat şi în raioane din Republica Moldova.

De anul acesta, trupa de teatru din comuna vasluiană a început periplul prin comunele din judeţ oferind spectacole copiilor din mediul rural. Pe 1 iunie au susţinut un spectacol la Centrul maternal din Vaslui pentru copiii instituţionalizaţi.

Ultima aparitie publica a trupei de papusi a avut loc pe 22 august 2010 la zilele Vasluiului.

VA AŞTEPTĂM LA SPECTACOLELE NOASTRE!

 
 • by Super User
 • Comuna
 • Sep 10, 2017
 1.  SERVICII DE PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE LA OBIECTIVUL DE INVESTITII: " MODERNIZARE DRUMURI IN SATELE MUNTENII DE JOS, BACAOANI, SECUIA, MANJESTI, COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDETUL VASLUI", FINANTAT PRIN FONDUL DE DEZVOLTARE SI INVESTITII.
 2. SERVICII DE PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE LA OBIECTIVUL DE INVESTITII:"EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE SATUL SECUIA, PRECUM SI EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SATELE: MUNTENII DE JOS, MANJESTI,SECUIA, COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDETUL VASLUI", FINANTAT PRIN FONDUL DE DEZVOLTARE SI INVESTITII.
 3. REALIZARE SPAŢIU VERDE ÎN LOCALITATEA MUNTENII DE JOS;
 4. ALIMENTARE CU APĂ SAT MÎNJEŞTI;
 5. REŢEA DE CANALIZARE - EPURARE ÎN SATUL MÎNJEŞTI;
 6. REŢEA DE ALIMENTARE CU GAZ METAN ÎN SATUL MÎNJEŞTI;
 7. MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS;
 8. REABILITARE DRUMURI VICINALE ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS;
 9. CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL MUNTENII DE JOS;
 10. "ELECTRIFICARE 2007 - 2009 COMUNA MUNTENII DE JOS";
 11. EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL MUNTENII DE JOS;
 12. EXTINDERE REŢEA CANALIZARE - EPURARE ÎN SATUL MUNTENII DE JOS;
 13. AMENAJARE STAŢII AUTOBUZ ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS;
 14. REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL;
 15. ÎNFIINŢAREA ŞI AMENAJAREA DE PARCURI, SPAŢII JOACĂ PENTRU COPII ŞI PARCĂRI;
 16. MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 8 SAT SECUIA;
 17. MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 30A SAT MUNTENII DE JOS;
 18. CONSTRUIREA UNUI CĂMIN DE BĂTRÂNI.
 • by Super User
 • Comuna
 • Sep 10, 2017

1. "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 8A, SAT SECUIA, COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDETUL VASLUI", FINANTAT PRIN AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE.

2. "DEMOLARE CORP EXISTENT SI CONSTRUIRE GRADINITA IN LOCALITATEA MUNTENII DE JOS, JUDETUL VASLUI", FINANTAT PRIN PNDR, AFIR.

3. "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDETUL VASLUI", FINANTAT PRIN PNDL.

4. "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI IN COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDETUL VASLUI", FINANTAT PRIN AFIR.

5.ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ÎN SATUL MUNTENII DE JOS ŞI BAZA SPORTIVĂ MULTIFUNCTIONALĂ CU TEREN DE HANDBAL TIP2;

6. GRADINIŢĂ 3 GRUPE ÎN SATUL MUNTENII DE JOS;

7. GRADINIŢĂ 2 GRUPE ÎN SATUL MÎNJEŞTI;

8. ALIMENTARE CU APĂ ŞI REŢEA CANALIZARE - EPURARE ÎN SATELE BĂCĂOANI ŞI SECUIA;

 • by Super User
 • Comuna
 • Sep 10, 2017

           1.1"EXTINDERE RETEA ELECTRICA IN ZONA INTRAVILANULUI EXTINS PRIN PUG ACTUALIZAT LOCALITATEA SECUIA, COMUNA MUNTENII DE JOS, JUDETUL VASLUI", FINANTAT DIN BUGETUL LOCAL.

           1. ŞCOALA CU CLASELE I-IV BĂCĂOANI

           2. MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC-30 MUNTENII DE JOS MÎNJEŞTI - TÂRZII

           3. CĂMINUL CULTURAL "PODUL ÎNALT", FILIALA MÎNJEŞTI

           4. REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE APE UZATE, MUNTENII DE JOS

           5. MODERNIZARE ULIŢE ŞI DRUMURI SĂTEŞTI, MUNTENII DE JOS
 

 6. PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA MUNTENII DE JOS

 7. EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL MUNTENII DE JOS

 8. EXTINDERE REŢEA GAZ METAN ÎN SATUL MUNTENII DE JOS

 9. EXTINDERE REŢEA GAZ METAN ÎN SATUL BĂCĂOANI

 10. EXTINDERE REŢEA GAZ METAN ÎN SATUL SECUIA

 11. ÎNFIINŢAREA REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC PE TOATE STRĂZILE

 • by Super User
 • Comuna
 • Sep 10, 2017

ÎNREGISTRARE NAŞTERE COPIL ÎN TIMPUL CĂSĂTORIEI:

ÎNREGISTRARE NAŞTERE COPIL ÎN AFARA CĂSĂTORIEI:

ÎNREGISTRARE DECES:

ÎNREGISTRARE CĂSĂTORIE ÎNTRE CETAŢENI ROMÂNI:

ÎNREGISTRARE CĂSĂTORIE CU UN CETAŢEAN STRĂIN:

DESCHIDERE SUCCESIUNE:

ELIBERARE DUPLICATE DUPĂ CERTIFICATELE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE ŞI DECES:

ELIBERARE LIVRETE DE FAMILIE:

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE PENTRU PERSOANELE REPATRIATE DIN REPUBLICA MOLDOVA:

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE DIN ALTE ŢĂRI DECÂT DIN REPUBLICA MOLDOVA:

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE DIN ALTE ŢĂRI DECÂT DIN REPUBLICA MOLDOVA:

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES DIN ALTE ŢĂRI DECÂT DIN REPUBLICA MOLDOVA:

ELIBERARE ADEVERINŢA PRIVIND STAREA CIVILA A PERSOANEI:

 
Top Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech