Welcome to Comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui
Scrisoare de infomare GDPR

Legaturi rapide

 • by Super User
 • Comuna
 • Nov 10, 2017
LISTA CODURI IBAN  
   
Beneficiar: UAT MUNTENII DE JOS  
CF: 3337702  
Impozit / taxa IBAN
Impozit pe cladiri de la persoane fizice RO35TREZ6562107020101XXX
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice RO82TREZ6562107020102XXX
   
Impozit pe terenul din extravilan RO76TREZ6562107020203XXX
Impozit pe terenuri de la persoane fizice RO79TREZ6562107020201XXX
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice RO29TREZ6562107020202XXX
   
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice RO54TREZ6562116020201XXX
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice RO04TREZ6562116020202XXX
   
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice RO02TREZ65621A300530XXXX
   
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri RO06TREZ65621330228XXXXX
   
Alte impozite si taxe - taxa firma, taxa publicitate RO28TREZ65621180250XXXXX
   
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate RO28TREZ65621A350102XXXX
   
Alte impozite si taxe pe proprietate - taxa autorizare constructii, taxa desfiintare constructii,  regularizare taxa aferenta autorizatie constructie RO55TREZ65621070250XXXXX
   
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru RO59TREZ65621070203XXXXX
   
Taxe speciale - SALUBRIZARE, PSI, PAZA OBSTESCA, CASATORIE, DIVORT RO84TREZ65621360206XXXXX
 • by Super User
 • Comuna
 • Sep 10, 2017

Programul de funcţionare al Primăriei

Muntenii de Jos

LUNI - VINERI: 08 - 16

 • by Super User
 • Comuna
 • Sep 10, 2017
Lazar Paul-Iulian
PRIMAR
LUNI
09 - 11
CARARIE Vasile
VICEPRIMAR
JOI
09 - 11
CLAPA MARIUS
SECRETAR
VINERI
09 - 11
 • by Super User
 • Comuna
 • Sep 10, 2017

GALERIE FOTO

 • by Super User
 • Comuna
 • Sep 10, 2017

PLAN DE APARARE 2014 - 2017

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Muntenii de Jos s-a înfiinţat în anul 2006, având ca scop principal monitorizarea factorilor de risc, prevenirea şi intervenţia  în cazul unor situaţii de urgenţă ce ar putea avea loc pe teritoriul administrativ al comunei. Acest serviciu funcţionează în subordinea Consiliului Local şi are în structura sa 20 membri voluntari şi 1 Şef Serviciu, profesionist în domeniu.
 

Definirea sumară a atribuţiilor postului de Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
 1. execută coordonarea de specialitate a activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă ;
 2. îndeplineşte atribuţiile pentru prevenirea riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control ;
 3. intervine pentru efectuarea acţiunilor de ajutor şi salvare a oamenilor şi bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii .
Responsabilităţile Şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
 1. planifică şi desfăşoară controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor ;
 2. desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă ;
 3. participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă
 4. monitorizează şi evaluează tipurile de risc ;
 5. participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, precum şi a populaţiei ;
 6. organizeză pregătirea personalului propriu (a voluntarilor) ;
 7. controlează şi îndrumă structurile subordonate ;
 8. participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora .
Top Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech