Scrisoare de infomare GDPR

Legaturi rapide

Folder Hotarari 2018

Documents

Toggle Title Date
pdf HCL nr 45 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pdf ( pdf, 187 KB ) (79 downloads)
pdf HCL nr 46 Staţie de tratare a apei pentru alimentare cu apă cartier Satu Nou, sat Mînjeşti, com Muntenii de Jos, jud Vaslui ( pdf, 124 KB ) (76 downloads)
pdf HCL nr 47 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2018 ( pdf, 79 KB ) (77 downloads)
pdf HCL nr 48 privind instrumentarea proiectului Modernizare și extindere sistem de iluminat public stradal în comuna Muntenii de Jos, Judetul Vaslui ( pdf, 96 KB ) (78 downloads)
pdf HCL nr 49 privind instrumentarea proiectului Inființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în satul Secuia, comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui ( pdf, 96 KB ) (71 downloads)
pdf HCL nr 5 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Muntenii de Jos rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017 ( pdf, 96 KB ) (184 downloads) Popular
pdf HCL nr 50 privind aprobarea Studiului de soluție și a indicatorilor tehnico economici ( pdf, 184 KB ) (69 downloads)
pdf HCL nr 51 privind aprobarea subvenţionării cheltuielilor pentru asigurarea unei mese pentru elevii preşcolari şi din ciclul primar de la Şcoala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos ( pdf, 95 KB ) (67 downloads)
pdf HCL nr 52 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei ( pdf, 128 KB ) (64 downloads)
pdf HCL nr 53 privind rectificarea bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe anul 2018, etapa a III a ( pdf, 224 KB ) (67 downloads)
pdf HCL nr 54 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2018 ( pdf, 224 KB ) (30 downloads)
pdf HCL nr 55 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Muntenii de Jos în Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale „Adrian Porumboiu”, Muntenii de Jos, pentru anul școlar 2018 2019 ( pdf, 97 KB ) (24 downloads)
pdf HCL nr 56 privind aprobarea „Programului de deszăpezire şi combaterea poleiului de pe drumurile din administrarea comunei Muntenii de Jos, în perioada de iarnă 15 noiembrie 2018 – 15 martie 2019 ( pdf, 171 KB ) (24 downloads)
pdf HCL nr 57 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice de la Școala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos ( pdf, 140 KB ) (31 downloads)
pdf HCL nr 58 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare de merit şi sociale acordate de Şcoala Gimnazială “Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos pentru anul școlar 2018 2019 ( pdf, 98 KB ) (24 downloads)
pdf HCL nr 6 privind rezilierea contractului de concesiune nr 4250 din 10 08 2007 ( pdf, 99 KB ) (210 downloads) Popular
pdf HCL nr 7 privind rezilierea contractului de concesiune nr 486 din 28 02 2002 ( pdf, 97 KB ) (220 downloads) Popular
pdf HCL nr 8 privind rezilierea contractului de concesiune nr 4709 din 08 11 2005 ( pdf, 97 KB ) (242 downloads) Popular
pdf HCL nr 9 privind rezilierea contractului de concesiune nr 3548 din 26 07 2012 ( pdf, 98 KB ) (240 downloads) Popular
Top